ONLINE CLASSES REGULATIONS

BE PREPARED

Prepara el teu ordinador i accés amb antelació i sigues puntual.

CAMERA & AUDIO ON

La càmara i l’audio han d’estar sempre connectats.

 

 
 
 

STAY FOCUSED

Escolta amb atenció a la teva teacher i companys respectant els torns de paraula.

 
 
 
 

 

Escritorio-ordenador-CIFE.png

QUIET PLACE

Connecta’t des d’un lloc adequat per l’estudi i sense distraccions.

 
 
 
 

 

SHOW RESPECT

Mostra el mateix respecte i actitud com si estiguessis a la teva aula. 

(Vestuari, menjar, ús mòbil…)

 
 
 
 

BE PREPARED

Prepara el teu ordinador i accés amb antelació i sigues puntual.

QUIET PLACE

Connecta’t des d’un lloc adequat per l’estudi i sense distraccions.

 

CAMERA & AUDIO ON

La càmara i l’audio han d’estar sempre connectats.

SHOW RESPECT

Mostra el mateix respecte i actitud com si estiguessis a la teva aula. 

(Vestuari, menjar, ús mòbil…)

STAY FOCUSED

Escolta amb atenció a la teva teacher i companys respectant els torns de paraula.