PROTOCOL SANITARI
CURS 2020-21

ENTRADES I SORTIDES

Les entrades is ortides del centre seran ESGLAONADES i per DIFERENTS PUNTS D’ACCÉS per tal d’evitar aglomeracions.

Cada grup estable tindrà assignat un color a l’exterior on serà el seu punt fixe de reunió per efectuar l’entrada/sortida de les classes (a excepció de la instal·lació “NEW SPACE” amb entrada por C/ Lluís Millet C).

GRUPS I AULA

Els grups seran REDUÏTSESTABLES.

A cada aula hi ha un “KIT DE DESINFECCIÓN” per l’ús de cada estudiant en el seu lloc de treball així com gel a la seva disposició.

L’ús de la mascareta és obligatori dintre de l’aula per totes les edats.

Totes les aules estan adaptades per mantenir distància obligatòria de seguretat.

Sempre que el temps ho permeti, es prioritzarà el trebal a l’àire lliure al “CIFE GARDEN” i/o amb les finestres obertes.

MESURES DE PREVENCIÓ

– Presa diària de TEMPERATURA.

DESINFECCIÓ DE MANS a l’entrada/sortida.

– Es reforza la VENTILACIÓ i DESINFECCIÓ diària de totes les instal·lacions.

NETEJA i DESINFECCIÓ de tots els lavabos després de cada us.

– Trànsit de persones externes al centre només amb CITA PRÈVIA. Es prioritzarà l’atenció i comunicació telemàtica.

CONDICIONS D'ACCÉS

Per accedir a l’escola caldrà NO presentar CAP SÍMPTOMA compatible amb la Covid-19 ni superar la temperatura de +37,5º.

L’atenció al públic serà  TELEMÀTICA i/o amb CITA PRÈVIA.

CIFE-medidas-covid-distancia-1.png

RECOMANACIONS

DISTÀNCIA DE SEGURETAT als llocs de trànsit i dintre de l’aula.

PUNTUALITAT a l’entrada per agilitzar l’acces esglaonat al centre.

– Evitar XERRADES i TROBADES als punts d’accés de l’escola.

– Berenar abans de l’entrada i portar una AMPOLLA D’AIGUA INDIVIDUAL.

CIFE-medidas-covid-preguntas.png

ALTRES DUBTES

Aquí us deixem l’enllaç directe de Salut/Escola amb la informació oficial actualitzada de les autoritats Sanitàries i Educatives.

https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/ciutadania/salut-escola/