CIFE_examens_oficials
CIFE_summer_courses_hojas_2.png
CIFE_examens_oficials

Cursos preparatoris específics per als exàmens oficials de Cambrige.
Classes en grups reduïts amb l’objectiu de treballar la part acadèmica + part tècnica de la convocatòria d’examen triada.